Nawigacja
Szkoła
Strona Główna
Patron
Dyrekcja
Samorząd Uczniowski
Kalendarz szkolny
Pedagog
Biblioteka
Statut
Kontakt
Stara galeria
Dla klasy III
Rekrutacja 2017/2018
Wykaz szkół 2017/2018
Egzamin gimnazjalny
Dla uczniów
Plan lekcji
Dzwonki
Zajęcia pozalekcyjne
Konkursy
Podręczniki
Dekalog ucznia
Napnij mózg
Nasz mózg
Ucz się według praw
Dla rodziców
Duplikat legitymacji
O egzaminach gimnazjalnych
10 przykazań skutecznego wychowania
Jak kochać i wymagać
Jak rozmawiać z nastolatkiem
Doradztwo Zawodowe
Centrum Informacji Zawodowej w Częstochowie
Przewodniki po zawodach
Filmy o zawodach
Profilaktyka
Organizacje i placówki wspomagające
Szkodliwość alkoholu
ZTU-informacje
Projekty
Comenius
POKL - EFS 2010-2012
Trzymaj formę
Z życia szkoły
Filmoteka
BIP
Egzamin gimnazjalny

Gimnazjum nr 1 im. Jana III Sobieskiego w CzęstochowieEgzamin Gimnazjalny w roku szkolnym 2014/2015

Egzamin Gimnazjalny w roku szkolnym 2013/2014

Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2010/ 2011

Wyniki egzaminów

Kraj

Województwo

Powiat

Nasza szkoła

Część humanistyczna

25,31

25,41

26,75

28,3

Część matematyczno-przyrodnicza

23,63

23,44

25,23

25,56

Język nowożytny – j. angielski

28,28

28,68

30,48

28,87


Część humanistyczna - 28,3
Część matematyczno-przyrodnicza - 25,56
Język nowożytny – j. angielski - 28,87

Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2009/2010

Część humanistyczna - 31,01
Część matematyczno-przyrodnicza - 24,65
Język angielski - 32,28


Uczniowie Gimnazjum nr 1 im. Jana III Sobieskiego każdego roku osiągają wysokie średnie z egzaminu gimnazjalnego. W roku szkolnym 2009/ 2010 były one wyższe od średnich z egzaminów uzyskanym w gimnazjach częstochowskich oraz w województwie śląskim. Świadczy to jednocześnie o dobrym przygotowaniu uczniów do kolejnych etapów zdobywania wiedzy i wysokim poziomie nauczania w szkole.

Jednym ze sposobów interpretowania wyników egzaminu gimnazjalnego to metoda edukacji wartości dodanej prezentowana na stronach internetowych, mi.in. www.schlolaris.pl, gdzie zebrane są dane ze wszystkich szkół w kraju. EWD to zestaw technik statystycznych pozwalających zmierzyć wkład szkoły w końcowe rezultaty nauczania. EWD jest miarą efektywności nauczania w konkretnej szkole.

Metoda EWD nie jest celem interpretacji wyników ,ale środkiem do podejmowania refleksji na temat efektów nauczania i podejmowania planów na przyszłość. W polskiej praktyce oświatowej są widoczne skłonności do zacierania różnic między celami i środkami służącymi do ich osiągania. Metoda EWD nie dostarcza zatem miary jakości edukacji, bowiem edukacja to więcej niż nauczanie, a jakość to więcej niż efektywność.

Jakość nauczania da się opisać przez następującą formułkę: jakość nauczania= wartość celów* efektywność w ich osiąganiu. Jednak nawet najwyższa efektywność nie zapewnia jakości. Jeżeli cele nauczania mają wątpliwą wartość ( rozwojową, społeczną ), to efekt mnożnikowy” sprawia, że i przy wysokiej efektywności jakoś jest niska.

Metoda EWD nie „dodaje wartości” wynikom testów egzaminacyjnych. Najbardziej wyrafinowane analizy nie zmieniają faktu, że im rzetelniejsze i bardziej trafne testy, tym miary EWD zbudowane na ich wynikach są lepsze.

Wyniki egzaminacyjne uczniów zależą bowiem od wielu czytelników indywidualnych, środowiskowych i szkolnych. Duża ich część znajduje się poza możliwością skutecznej kontroli przez szkołę (np. środowisko rodzinne, wrodzony komponent możliwości). A jeżeli tak, to nieprzetworzone wyniki egzaminacyjne mogą być w wielu wypadkach nieprawdziwymi sygnałami efektywności.

Do czego może służyć metoda EWD?

Można wskazać trzy podstawowe zastosowania metody EWD:
1. Zachęcanie szkół do doskonalenia nauczania- ewaluacja wewnątrzszkolna.
2. Rozliczanie i wspieranie rozwoju szkół- ewaluacja zewnętrzna.
3. Dostarczenie informacji dla rodziców/uczniów przydatne przy wyborze szkoły.

A oto pozycja Gimnazjum nr 1 im. Jana III Sobieskiego w Częstochowie w zestawieniu trzyletnich wyników egzaminów gimnazjalnych oraz edukacyjnej wartości dodanej.
Część humanistyczna
Wskaźniki obliczone na podstawie wyników egzaminacyjnych z lat 2008-2010.
Liczba zdających, których wyniki uwzględniono w analizie: 186.

Pozycja szkoły ze względu na wskaźniki wyniku końcowego i edukacyjnej wartości dodanej. 95% powierzchnia ufności dla łącznego oszacowania wskaźników.

By ułatwić statystyczną pozycję gimnazjum w układzie współrzędnych wyrysowano dwie elipsy. Mniejsza z nich, ciemnoszara wskazuje obszar, w którym mieści się 50% gimnazjum. Druga elipsa, jasnoszara wyznacza obszar, w którym mieści się 90% gimnazjów. Środkiem ciężkości tych elips jest punkt (100;0)

Dlaczego w ewaluacji szkoły należy uwzględniać zarówno wynik egzaminacyjny jak i wskaźnik EWD?

Są to miary komplementarne łącznie dają pełniejszy obraz szkoły. Jednoczesne ich uwzględnienie pozwala wyróżnić 5 głównych typów gimnazjów:

1. Szkoły neutralne. Gimnazja, w których notujemy zarówno średni w skali kraju poziom wyników egzaminacyjnych, jak i przeciętną efektywność

2. Szkoły sukcesu – do której należy Gimnazjum nr 1 im. Jana III Sobieskiego w Częstochowie. Gimnazja o wysokich wynikach egzaminacyjnych i wysokiej efektywności nauczania.

3. Szkoły wspierające. Gimnazja o niskich wynikach egzaminacyjnych, ale wysokiej efektywności.

4. Szkoły wymagające pomocy. Gimnazja o niskich wynikach egzaminacyjnych i niskiej efektywności nauczania

5. Szkoły niewykorzystanych możliwości. Gimnazja o wysokich wynikach egzaminacyjnych oraz niskiej efektywności nauczaniaCzęść matematyczno-przyrodnicza
Wskaźniki obliczone na podstawie wyników egzaminacyjnych z lat 2008-2010.
Liczba zdających, których wyniki uwzględniono w analizie: 186.

Pozycja szkoły ze względu na wskaźniki wyniku końcowego i edukacyjnej wartości dodanej. 95% powierzchnia ufności dla łącznego oszacowania wskaźników.


Naszym zdaniem jest zatem utrzymanie takiej pozycji.
Pon Wt Śr Czw Pi So Nie
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28        
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoZarejestruj się

Zapomniałem hasła
Bannery