Nawigacja
Szkoła
Strona Główna
Patron
Dyrekcja
Samorząd Uczniowski
Kalendarz szkolny
Pedagog
Biblioteka
Statut
Kontakt
Stara galeria
Dla klasy III
Rekrutacja 2017/2018
Wykaz szkół 2017/2018
Egzamin gimnazjalny
Dla uczniów
Plan lekcji
Dzwonki
Zajęcia pozalekcyjne
Konkursy
Podręczniki
Dekalog ucznia
Napnij mózg
Nasz mózg
Ucz się według praw
Dla rodziców
Duplikat legitymacji
O egzaminach gimnazjalnych
10 przykazań skutecznego wychowania
Jak kochać i wymagać
Jak rozmawiać z nastolatkiem
Doradztwo Zawodowe
Centrum Informacji Zawodowej w Częstochowie
Przewodniki po zawodach
Filmy o zawodach
Profilaktyka
Organizacje i placówki wspomagające
Szkodliwość alkoholu
ZTU-informacje
Projekty
Comenius
POKL - EFS 2010-2012
Trzymaj formę
Z życia szkoły
Filmoteka
BIP
Comenius
Tytuł projektu: Drama journey of coin throughout European history
(Teatralna podróż monety przez europejską historię)


Adres strony projektu: https://sites.google.com/site/europewithcoins/home
Szkolna strona projektu: http://polandcomeniuscoindrama.bnx.pl

Partnerzy projektu

Nazwa państwa Nazwa szkoły
1.Włochy Scuola secondaria di primo grado "Ettore Romagnoli" w Gela
Adres strony szkoły: www.scuolamediaromagnoli.it
2.Węgry Baktay Ervin Gimnázium és Vízügyi Szakközép w Dunaharaszti
Adres strony szkoły: www.baktay.sulinet.hu
3.Grecja 19th Athens High School "ATHENA PALLADA" w Atenach
4.Polska Gimnazjum Nr 1 im. Jana III Sobieskiego w Częstochowie
Adres strony szkoły: www.gimnazjum1.czest.pl


1. Opis włoskiej szkoły partnerskiej
Scuola secondaria di primo grado "Ettore Romagnoli" jest to szkoła średnia w Gela, kształcąca uczniów w wieku 11-14 lat. Szkoła położona jest pomiędzy Capo Soprano i San Giacomo, które są historycznymi częściami miasta i zamieszkują tu biedniejsze grupy społeczne. Szkoła „Ettore Romagnoli” jest zróżnicowana pod względem społecznym, ekonomicznym i kulturowym. Z tego właśnie względu w szkole można znaleźć uczniów z różnorodnym bagażem doświadczeń i z różnymi społecznymi potrzebami. Większość uczniów lubi szkołę, ale są również uczniowie, którzy są zagrożeni społecznym wykluczeniem i z tej właśnie przyczyny ci uczniowie potrzebują silnej motywacji do uczenia się. Taki projekt Comeniusa pozwoli uczniom pracować w sposób twórczy i kreatywny.
Głównym celem pracy szkoły jest zwiększenie zainteresowania uczniów różnymi kulturami i różnymi językami. Ponadto, porozumiewanie się w obcym języku pozwoli uczniom docenić wartość uczenia się innych języków obcych i jednocześnie wzmocniać ich europejski wymiar.

2. Opis węgierskiej szkoły partnerskiej
Szkoła Baktay Ervin Gimnázium és Vízügyi Szakközép jest położona w Dunaharaszti, na przedmieściach stolicy Węgier – Budapesztu. Miasto Dunaharaszti, liczące 20 tysięcy mieszkańców, leży na rzeką Danube. Miejscowe muzeum posiada zbiory (urny nagrobkowe) wskazujące, że tereny te były zamieszkane w epoce brązu, a nawet w epoce kamiennej. Tereny są zamieszkane przez Węgrów oraz przez mniejszości narodowe, takie jak: Bułgarzy, Niemcy, Cyganie i Polacy. Głównym celem pracy szkoły Baktay Ervin jest nauczanie języka ojczystego oraz języków obcych, sztuki, historii, przedmiotów ścisłych oraz ochrony środowiska, więc w programie nauczania są „lekcje muzealne” podczas, których uczniowie odwiedzają galerie sztuki, historyczne muzea oraz archeologiczne wykopaliska. Bardzo znanym wykopaliskiem, mającym ogromne walory edukacyjne jest Aquincum, gdzie odbędą się warsztaty teatralne.
Nasza rola w projekcie może polegać na podkreśleniu naszej wspólnej przeszłości i nauczy nas porozumiewać się pomimo etnicznej i religijnej różnorodności. Nauczymy się również jak walczyć z rasizmem i xenofobią, jak stać się tolerancyjnym w dzisiejszych czasach, żeby ochronić naszą przyszłość. Zajęcia w Aquincum będą obejmować warsztaty teatralne i muzyczne oraz występ chóru.

3. Opis greckiej szkoły partnerskiej
19th Athens High School "ATHENA PALLADA" jest to szkoła średnia położona w centrum Aten. Szkoła położona jest w dzielnicy zamieszkałej przez imigrantów z krajów Europy Wschodniej. W projekcie będą brać udział 15-16 letni uczniowie. Stolica Grecji, Ateny mające bogatą przeszłość historyczną posiadają niezliczoną ilość muzeów i archeologicznych wykopalisk. Uczniowie swoje warsztaty teatralne przedstawią w starożytnym Agora, w pobliżu Akropolis. Udział greckich uczniów w projekcie Comeniusa pomoże im w promocji europejskiej tożsamości , rozwinie porozumiewanie się uczniów z różnych europejskich krajów oraz udoskonali ich umiejętności językowe.

4. Opis polskiej szkoły
Gimnazjum Nr 1 w Częstochowie jest to szkoła licząca ponad 200 uczniów w wieku 13-15 lat. W gimnazjum edukacja jest obowiązkowa i przewiduje nauczanie przedmiotów ogólnokształcących takich jak: język polski, język angielski, matematyka, przedmioty ścisłe, przedmioty artystyczne, itd. Uczniowie uczęszczają również na zajęcia rozwijające ich umiejętności oraz zajęcia sportowe. Szkoła położona jest w dość nowej dzielnicy zbudowanej w latach 80-tych XX wieku.
Częstochowa licząca około 240 tysięcy mieszkańców słynie z klasztoru na Jasnej Górze. Klasztor Jasnogórski jest jednym z najbardziej znanych sanktuariów maryjnych na świecie. Częstochowa leży na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, która ciągnie się wąskim pasem 20-40 kilometrów między Częstochową, a Wieluniem. Turystów zachwyca bogaty krajobraz krasowy – białe wapienne ostańce, skaliste wzgórza, czy też różnorodna flora i fauna.
Celem pracy gimnazjum jest rozwój umiejętności językowych ich uczniów i porozumiewanie się uczniów w języku obcym. Udział uczniów w projekcie Comeniusa pomoże uczniom rozwinąć ich porozumiewanie się z nastolatkami z innych krajów europejskich. Jak również uczniowie będą mogli pracować w sposób kreatywny i twórczy w warsztatach teatralnych na Wawelu. Jest to miejsce badań i rozwoju wiedzy uczniów o przeszłości historycznej i kulturowej ich kraju ojczystego.

Opis projektu

Część A
W projekcie położymy nacisk na nauczanie i uczenie się historii i muzealnictwa metodą dramy oraz zajęć teatralnych. Oczywiste jest, że edukacja muzealna, to nie tylko odwiedzanie muzeów, ale również jest ono związane z programem nauczania muzealnego i zajęć edukacyjnych przeprowadzanych w muzeach.
Zajęcia teatralne i drama stanowią aktywną i skuteczną metodę w nauczaniu muzealnym. Cele programu nauczania muzealnego mogą być zrealizowane na wyższym poziomie z zastosowaniem zajęć teatralnych. W tym projekcie uczniowie nauczą się o ważnych historycznych i kulturowych, eksponatach muzealnych oraz o archeologicznym dziedzictwie narodów poprzez udział w zajęciach teatralnych. Jak również pogłębi się świadomość uczniów dotycząca wspólnego europejskiego dziedzictwa archeologicznego.
Każdy uczestnik projektu wybiera archeologiczno-historyczne miejsce swoich badań, aby zorganizować tam przedstawienie teatralne. W pierwszych miesiącach trwania projektu uczniowie i nauczyciele prowadzą samodzielne badania historycznego miejsca , dzielą się wypracowanymi przez siebie dokumentami i dyskutują o nich na dostępnych narzędziach , takich jak: czat i forum na stronie internetowej projektu. W szczególności, zainteresujemy się monetami, które były stosowane od zamierzchłych czasów do teraźniejszości. Turcja, dokładnie Lydia w Turcji jest miejscem, gdzie po raz pierwszy użyto monet. Więc droga monety w europejskiej cywilizacji prowadzi z Turcji poprzez Grecję, Włochy, Węgry, aby w końcu przywędrować do Polski. Podczas partnerskich spotkań warsztaty teatralne będą organizowane w archeologiczno-historycznych miejscach z wykorzystaniem historycznych wydarzeń, kulturowych materiałów oraz monet.

Część B
Celem projektu jest zapewnienie uczniom biorącym udział w projekcie możliwości zbudowania w ich świadomości wspólnego, historyczno-kulturalnego dziedzictwa europejskiego. Innym celem jest zbudowanie u uczniów odpowiedzialności ochrony wspólnego dziedzictwa archeologicznego, jako że wszyscy jesteśmy mieszkańcami Europy oraz jednocześnie zachowanie narodowych i lokalnych wartości danego narodu.
Poprzez udział w projekcie uczniowie będą mieć możliwość uświadomienia sobie faktu, że kraje europejskie są blisko ze sobą związane, nie tylko poprzez historię, ale również w dzisiejsze czasy. Posiadanie takiej wiedzy wzbudzi poczucie uczestnictwa w Unii Europejskiej. Udział uczniów w pracach projektu Comeniusa da im szansę udoskonalenia ich umiejętności w zakresie technologii komunikacyjno-informacyjnej i dostarczy im niepowtarzalne doświadczenie w pracy i porozumiewaniu się z ich europejskimi rówieśnikami. Z drugiej strony, również i nauczyciele uzyskają nowe doświadczenia i zapoznają się z systemami oświaty w danym kraju, metodami nauczania, w szczególności udoskonalą swoje doświadczenia pracy metodą zajęć teatralnych. Stosowanie języka angielskiego, jako języka porozumiewania się w projekcie jest świetną możliwością wzbogacenia praktycznych umiejętności uczestników oraz wzmocnienia ich kompetencji językowych.

Część C
Cele partnerstwa to:
1) - Sprawić, aby uczniowie odkryli różne kultury i historyczne wydarzenia. 2) - Sprawić, aby edukacja muzealna była bardziej aktywna i trwała poprzez metodę dramy i zajęć teatralnych.
3) - Zachęcić uczniów, aby brali czynny udział w procesie uczenia się historii.
4) –Sprawić, aby poszerzyła się ogólna wiedza uczniów i świadomość wspólnego europejskiego dziedzictwa historycznego.
5) –Sprawić, aby wzrosła pewność siebie uczniów, poprzez korzyści płynące z wymiany i badania różnych aspektów europejskiej kultury.
6) – Poprawić umiejętności uczniów oraz kadry nauczycielskiej w zakresie technologii komunikacyjno-informacyjnych w ramach partnerskiej współpracy szkół europejskich.
7) – Promować kompetencje podstawowych wartości programu uczenia się przez całe życie, takich jak: umiejętności porozumiewania się językami obcymi, zarządzanie projektem, kreatywność i przedsiębiorczość.

Część D
Ten projekt skupia się na edukacji muzealnej poprzez metodę zajęć teatralnych i dramy oraz ważna jest również świadomość uczniów na temat różnych wydarzeń historycznych, różnych cywilizacji i archeologicznego dziedzictwa Europy. Innym celem projektu jest pomóc uczniom i nauczycielom osiągnąć świadomość powiązań pomiędzy wszystkimi historycznymi wydarzeniami i cywilizacjami w Europie, a tym samym uzyskać ogólną wiedzę na temat wspólnego europejskiego dziedzictwa historycznego. Innym najważniejszym zadaniem w projekcie jest stosowanie monety przez różne cywilizacje w dziejach historii. Jednocześnie zauważymy różnice w stosowaniu monety w przeszłości i w dzisiejszych czasach w Europie.
Nasz projekt sprawi, że nauczanie historii stanie się bardziej aktywne, bardziej kreatywne i zachęci więcej uczniów. Projekt dostarczy również autentyczny i pobudzający plan działań poprzez stosowanie umiejętności w zakresie języków obcych, jak również umiejętności w zakresie technologii komunikacyjno-informacyjnych.

Część E
Po pierwsze, zajęcia teatralne i drama są dominującą metodą pracy w projekcie, a ponadto projekt skoncentruje uczniów i zachęci ich do pracy. Zajęcia teatralne to aktywna i skuteczna metoda stosowana w edukacji muzealnej. Programu edukacji muzealnej i poznanie historii przez uczniów będzie zrealizowany poprzez stosowanie metody zajęć teatralnych i dramy. Uczniowie będą się uczyć o historycznych wydarzeniach i różnych cywilizacjach poprzez grę w przedstawieniu. Również, stosowanie technologii komunikacyjno-informacyjnych będzie bardzo ważnym elementem pracy uczniów w projekcie. Zarówno uczniowie, jak i nauczyciele będą używać stronę internetową projektu (z forum i czatem internetowym), wysyłać maile, robić video, aby komunikować się z partnerskimi szkołami. Video z zajęć teatralnych każdej instytucji, zdjęcia, badania historycznych miejsc będą pojawiać się na stronie internetowej projektu po przeprowadzonych zajęciach teatralnych w danym kraju. Uczniowie będą prowadzić dyskusje na temat historycznych wydarzeń i miejsc archeologicznych badań na forum strony projektu.

Część F
Europejska wartość dodana jest również ważnym elementem w projekcie. Historyczne wydarzenia krajów partnerskich są ze sobą powiązane. I właśnie dlatego świadomość wspólnego europejskiego dziedzictwa historycznego wzrośnie poprzez udział uczniów w pracach projektu. Uczniowie i nauczyciele z partnerskich szkół europejskich będą pracować nad tymi samymi zadaniami i problemami. Ten projekt stworzy wspaniałą możliwość dzielenia się swoją kulturą i doskonalenia umiejętności językowych. Poprzez spotkanie różnych kultur, zarówno uczniowie, jak i nauczyciele poszerzą swoją ogólną wiedzę i staną się bardziej otwarci na europejską kultury oraz ich różnorodność.

Część G
Oczekiwane rezultaty pracy uczniów:
1) – Uczniowie udoskonalą swoje porozumiewanie się, umiejętności językowe oraz umiejętności w zakresie technologii komunikacyno-informacyjnej.
2) – Będą się uczyć historii bardziej aktywnie i skutecznie oraz częściej będą odwiedzać muzea.
3) – Wzrośnie kreatywność uczniów i ich pewność siebie poprzez stosowanie metody zajęć teatralnych i dramy.
4) – Uczniowie udoskonalą umiejętności pracy zespołowej w ramach programu „uczenia się przez całe życie”.

Oczekiwanie rezultaty pracy nauczycieli:
1) – Nauczyciele będą mieć możliwość poznania nowych systemów oświatowych i metod nauczania, a w szczególności metody dramy i zajęć teatralnych.
2) – Uzyskają doświadczenie w zarządzaniu projektem.
3) - Udoskonalą swoje umiejętności językowe i w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnej.

Oczekiwanie rezultaty dla szkół partnerskich
1) – Szkoły w różnych częściach Europy zbudują partnerstwo, a ponadto wzrośnie poziom nauczania w każdej ze szkół.


Opracowała Jadwiga Starnawska-PrzydaczSpotkanie ze znawcą monetWykonanie paciorkówWycieczka do Rezerwatu ArcheologicznegoMaking and decorating salt mass coins

>> O naszej szkole
>> Polish students(Greek)

(Pobierz)


>> Meeting in Gela - Poland

(Pobierz)>>Wizyta w Gela 2012

(Pobierz)>>Polish team to Gela
>>Historia monety

(Pobierz)


>>18 May Presentation

(Pobierz)


>>Workshops Coins in Polish history

(Pobierz)

1. Nasze wspomnienia z Gela (Agata Smoląg)
(Pobierz)

2. Nasze wspomnienia z Gela (Karolina Wojtal)
(Pobierz)

3. Nasze wspomnienia z Gela (Natalia Świąć)
(Pobierz)
4. Wspomnienia z Gela (J. Starnawska)
(Pobierz)


Prezentacje ze spotkania grupy Comeniusa w Częstochowie
Spotkanie w Atenach


Spotkanie w Budapeszcie


Pon Wt Śr Czw Pi So Nie
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28        
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoZarejestruj się

Zapomniałem hasła
Bannery