Stypendia szkolne - Uchwała RM Częstochowy
Dodane przez BGrygiel dnia Czerwiec 22 2017 12:36:39
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie informuje, iż od dnia 15.06.2017 r. obowiązuje Uchwała Nr 562.XLI.2017 Rady Miasta Częstochowy z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Częstochowy w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Częstochowy.
Uchwała